Thu Minh tung ảnh tình tứ với "trai lạ"

Chuyên mục 'Hậu trường', người gửi yly, 15/8/13.

  1. yly Administrator