Mĩ nhân Hoa ngữ “khai gian” chiều cao bao nhiêu?

Chuyên mục 'Hậu trường', người gửi yly, 10/8/13.

 1. yly Administrator

  [​IMG]
  Trương Mạn Ngọc: Chiều cao thực 1m64, khai 1m68, lệch 4cm
  [​IMG]
  Trương Bá Chi: Chiều cao thực 1m58, khai 1m68, lệch 7cm

  [​IMG]
  Chung Hân Đồng: Chiều cao thực 1m52, khai 1m60, lệch 8cm

  [​IMG]
  Thái Trác Nghiên: Chiều cao thực 1m56, khai 1m63, lệch 7cm

  [​IMG]
  Dung Tổ Nhi: Chiều cao thực 1m66, khai 1m69, lệch 3cm

  [​IMG]
  Trần Tuệ Lâm: Chiều cao thực 1m71, khai 1m73, lệch 2cm

  [​IMG]
  Chu Ân: Chiều cao thực 1m53, khai 1m60 lệch 7cm

  [​IMG]
  Chương Tử Di: Chiều cao thực 1m60, khai 1m64, lệch 4cm

  [​IMG]
  Thái Y Lâm: Chiều cao thực 1m54, khai 1m58, lệch 4cm

  [​IMG]
  Vương Tâm Lăng: Chiều cao thực 1m56, khai 1m58, lệch 2cm

  [​IMG]
  Dương Thừa Lâm: Chiều cao thực 1m58, khai 1m62, lệch 4cm

  [​IMG]
  Lương Vịnh Kỳ: Chiều cao thực 1m72, khai 1m74, lệch 2cm

  [​IMG]
  Đại S Từ Hy Viên: Chiều cao thực 1m60, khai 1m63, lệch 3cm

  [​IMG]
  Tiểu S Từ Hy Đệ: Chiều cao thực 1m55, khai 1m58, lệch 3cm

  [​IMG]
  Đổng Khiết: Chiều cao thực 1m56, khai 1m60, lệch 4cm

  [​IMG]
  Tiêu Á Hiên: Chiều cao thực 1m58, khai 1m62, lệch 4cm

  [​IMG]
  Ôn Lam: Chiều cao thực 1m58, khai 1m60, lệch 2cm

  [​IMG]
  Tôn Yến Ninh: Chiều cao thực 1m57, khai 1m63, lệch 6cm

  [​IMG]
  Lý Tiểu Lộ: Chiều cao thực 1m61, khai 1m64, lệch 3cm

  [​IMG]
  Thượng Văn Tiệp: Chiều cao thực 1m64, khai 1m67, lệch 3cm

  [​IMG]
  Trương Lương Dĩnh: Chiều cao thực 1m58, khai 1m62, lệch 4cm

  [​IMG]
  Vương Tổ Hiền: Chiều cao thực 1m66, khai 1m69, lệch 3cm

  [​IMG]
  Lý Tương: Chiều cao thực 1m62.5, khai 1m66, lệch 3.5 cm

  [​IMG]
  Lưu Gia Linh: Chiều cao thực 1m63, khai 1m68, lệch 5cm

  [​IMG]
  Trần Tuệ San: Chiều cao thực 1m61.5, khai 1m66, lệch 4.5cm

  [​IMG]
  Trịnh Tú Văn: Chiều cao thực 1m60, khai 1m64, lệch 4cm

  [​IMG]
  Triệu Vy: Chiều cao thực 1m62, khai 1m66, lệch 4cm

  [​IMG]
  Lâm Tâm Như: Chiều cao thực 1m63, khai 1m67, lệch 4cm

  [​IMG]
  Theo: 2sao​


  Các bạn có thể tham khảo thêm vật tư sản phẩm ngành kính chúng tôi

  Wed site : http://kinhcuongluchanoi.vn/

  Báo giá kính cường lực
  Báo giá cửa kính cường lực
  Báo giá cửa lùa kính cường lực
  Báo giá cửa nhôm kính Việt Pháp
  Báo giá cầu thang kính cường lực
  Báo giá lan can kính cường lực
  Báo giá cabin tắm kính cường lực
  Báo giá cửa nhựa lõi thép
  Báo giá kính mầu ốp bếp

  Web site :http://kinhcuongluc.comfor.vn/

  Báo giá kính cường lực
  Báo giá cửa kính cường lực
  Báo giá cửa lùa kính cường lực
  Báo giá cabin tắm kính cường lực
  Báo giá lan can kính cường lực
  Báo giá cầu thang kính cường lực
  Báo giá cửa nhôm kính Việt Pháp
  Báo giá cửa nhựa lõi thép.

  Web site :http://kinhhanoi.vn/

  Báo giá kính cường lực
  Báo giá cửa kính cường lực
  Báo giá cửa lùa kính cường lực
  Báo giá cabin tắm kính cường lực
  Báo giá lan can kính cường lực
  Báo giá cầu thang kính cường lực
  Báo giá cửa nhôm kính Việt Pháp
  Báo giá cửa nhựa lõi thép.

  Chia sẻ