Lộ thêm ảnh chưa từng được công bố của Marilyn Monroe

Chuyên mục 'Hậu trường', người gửi yly, 1/8/13.

  1. yly Administrator