Lê Kiều Như đòi hãng Apple bồi thường "Sợi xích" 100 ngàn USD

Chuyên mục 'Hậu trường', người gửi yly, 11/7/13.

 1. yly Administrator

  Nói về lý do quyết định khởi kiện của mình, Lê Kiều Như bức xúc cho hay: “Họ hoàn toàn không xin phép tôi nhưng lại nghiễm nhiên đề dòng chữ: nội dung và hình minh họa là do tác giả cung cấp. Rõ ràng đây là hành động giả mạo trắng trợn.”

  [​IMG]

  Hiện tại, Lê Kiều Như đã nhờ luật sư hoàn thành thủ tục, giấy tờ để gửi đến đại diện Apple phản ánh sự việc trên. “Tôi chờ đợi câu trả lời từ phía Apple sau hai tuần nữa, nếu họ không có động thái hay lời giải thích thỏa đáng về vụ việc này”, người đẹp mê viết lách sẽ khởi kiện. Cô cũng bỏ ngỏ khả năng sẽ kiện ra tòa nếu không được giải thích thỏa đáng.

  [​IMG]

  Có phần lo xa và sợ mình “lép vế” trước một đối phương quá mạnh. Nữ diễn viên cho hay vào tuần tới cô sẽ tập hợp những người ở Việt Nam từng bị hãng Apple xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, để cùng họp bàn đi đến thống nhất và làm cho tiếng nói có giá trị hơn.

  [​IMG]

  Trong đơn gửi Apple, Lê Kiều Như yêu cầu hãng này phải bồi thường cho mình 100.000 USD và 30% chi phí bán/ 1 một cuốn sách.

  Nguyên văn bức thư mà đại diện Lê Kiều Như gửi Apple:

  [​IMG]  [​IMG]
  Đơn mà luật sư đại diện Lê Kiều Như gửi đến hãng Apple

  Dear Mr Tim Cook:

  We are EAST LAW FIRM founded under the law of Vietnam. We are uniquely situated to handle cases involving all types of criminal and civil claims, including intellectual property claims.

  Chúng tôi là Công ty Đông Phương Luật được thành lập theo pháp luật Việt Nam. Chúng tôi chuyên giải quyết các vụ việc hình sự và dân sự thuộc mọi lĩnh vực, trong đó bao gồm cả những vụ tranh chấp về sở hữu trí tuệ.

  We act for Ms. KIEU NHU LE who is the author of Soi Xich book (“Book”) sold illegally on Apple’s App Store. By this letter, we are requesting you to cease your infringement over the Book and compensate damages to our client.

  Chúng tôi là đại diện cho Cô Lê Kiều Như, tác giả của cuốn sách Sợi Xích (“Cuốn sách”) được bán bất hợp pháp trên app store của Apple. Bằng thư này, chúng tôi yêu cầu quý vị ngừng ngay việc xâm phạm quyền tác giả và bồi thường thiệt hại cho thân chủ chúng tôi.

  Our client is a famous actress and singer in Vietnam. She has been also recognized as a writer since the Book which was written in two years was published on 12 March 2010. Our client has therefore owned the exclusive copyright on the Book both in Vietnam and internationally. Your copyright infringement over our client’s book has been reported in many newspapers in Vietnam in recent months. It is obvious that her influence on the media is considerable.

  Thân chủ chúng tôi là một ca sĩ và diễn viên nổi tiếng tại Việt Nam. Cô ấy cũng được nhìn nhận như một người viết sách kể từ thời điểm Cuốn sách - được viết trong 2 năm - được công bố vào ngày 12/3/2010. Vì vậy, thân chủ chúng tôi là người nắm giữ quyền tác giả duy nhất đối với Cuốn sách tại lãnh thổ Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Việc xâm phạm quyền tác giả của quý vị đối với thân chủ chúng tôi đã được đăng tải tại nhiều trang báo tại Việt Nam. Điều này chứng tỏ sức ảnh hưởng đáng kể đối với truyền thông của thân chủ chúng tôi.

  Our client has recently discovered that the Book has been sold without her permission on your App Store for ,99 U.S since 2010. It is widely known that you will take thirty percent of the sale price for every online purchase. You must not deny your liability for your unlicensed sales although the Book may be uploaded by a third party (account developer).

  Gần đây thân chủ chúng tôi phát hiện ra rằng Cuốn sách đã được bán trên App store của quý vị với giá 29,99 đô la Mỹ từ năm 2010 mà không có sự cho phép của cô. Mọi người đều biết rằng quý vị sẽ hưởng 30% của giá bán cho mỗi cuốn sách được bán ra trên mạng. Vì vậy mà quý vị không thể chối bỏ trách nhiệm của đối với việc bán không phép mặc dù Cuốn sách có thể được tải lên bởi một bên thứ 3 (account developer).

  As outlined below, you violated the copyright of our client protected by the laws of Vietnam and the United State of America as well as bilateral and multilateral treaties signed by both countries:

  Như dẫn chứng dưới đây, các ông đã vi phạm quyền tác giả (của thân chủ chúng tôi) được bảo vệ bởi luật pháp Việt Nam và Hoa Kỳ cũng như các điều ước song phương và đa phương đã được ký kết bởi hai quốc gia.

  In accordance with the Article 5 of the Agreement on the Establishment Copyright Relation 1997 between the United States and Vietnam, our client shall have the exclusive right to authorize or prohibit the distribitions of copies of the Book; any infringement can lead to civil and criminal claim.

  Theo điều 5 Hiệp ước Việt Nam - Hoa Kỳ về việc thiết lập quan hệ quyền tác giả năm 1997, thân chủ chúng tôi có độc quyền để cho phép hoặc cấm việc phân phối các bản sao của Cuốn sách, bất kỳ sự vi phạm nào cũng có thể dẫn đến việc bị xử lý về dân sự và hình sự.

  Under the Article 9 of the Berne Convention, our client shall have the exclusive right to reproduce the Book, in any manner or form.

  Theo điều 9 của Công ước Berne, thân chủ chúng tôi có độc quyền đối với việc sao in Cuốn sách dưới mọi hình thức hoặc cách thức.

  Pusuant to Article 20 of the Law on Intellectual Property of Vietnam, our client shall have the exclusive right to reproduce the Book and distribute the original or copies of the Book. Only if our client has given permission is an organization or individual entitled to reproduce or distribute the Book. In addition, this organization or individual must pay royalties, remuneration or other material benefits to her for such a reproduction or distribution of the Book.

  Theo Điều 20 Luật Sở hữu Trí tuệ Việt Nam, thân chủ chúng tôi có độc quyền sao in và phân phối bản gốc cũng như bản sao Cuốn sách. Chỉ khi thân chủ tôi đồng ý thì một tổ chức hoặc cá nhân khác mới có quyền sao in hoặc phân phối Cuốn sách. Ngoài ra, tổ chức và cá nhân này phải trả phí quyền tác giả, phí thù lao hoặc các lợi ích khác để được quyền sao in hoặc phân phối Cuốn sách.

  Under section 106 of the Copyright Law of the United States, our client has the exclusive right to distribute copies or phonorecords of the Book to the public for sale or other transfer of ownership, or by rental, lease, or lending. Anyone who violates these exclusive rights of our client is an infringer of the copyright of our client.

  Theo Điều 106 của Luật quyền tác giả của Hoa Kỳ thì thân chủ tôi có độc quyền đối với phân phối bản sao hoặc bản ghi âm của Cuốn sách dưới hình thức bán, chuyển giao quyền sở hữu, cho thuê, cho mượn. Bất kỳ người nào xâm phạm những quyền này của thân chủ tôi sẽ trở thành người vi phạm quyền tác giả.

  We therefore are instructed by our client to demand you as follows:

  Vì thế, chúng tôi, theo chỉ dẫn thân chủ mình, yêu cầu quý vị như sau:

  To pay out client royalty for all of the electronic units of the Book sold on your App Store if you want to continue your online sell of the Book. The royalty rate is 30% of the sale price; or

  Thanh toán phí quyền tác giả cho mọi đơn vị điện tử của Cuốn sách được bán ra trên App Store của quý vị nếu quý vị muốn tiếp tục bán Cuốn sách. Phí quyền tác giả là…..% của giá bán; hoặc

  To remove immediately the Book from your App Store. In addition, you are also required to compensate damages to our client.

  Gỡ bỏ ngay lập tức Cuốn sách ra khỏi App Store. Ngoài ra, quý vị phải bồi thường thiệt hại cho thân chủ của chúng tôi.

  Please note that under the Vietnamese law on Intellectual Property, infringement claims against apps can include without limiting request for damages, profits and attorney fees. In our estimation, the total number will be 0,000 U.S which must be paid by you to our client for your infringement.

  Xin lưu ý rằng theo luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì yêu cầu bồi thường đối với việc bán xâm phạm quyền tác giả có thể bao gồm và không giới hạn yêu cầu về bồi thường thiệt hại, các khoản lợi nhuận bị mất và phí luật sư .Theo tính toán của chúng tôi thì quý vị sẽ phải trả cho thân chủ chúng tôi tổng khoản tiền lên tới 100 ngàn đô la Mỹ.

  Please provide us with your proposal to compensate our client accordingly within fourteen days receipt of this letter. If no satisfactory proposal are received within this time then we will consider taking any appropriate action, including (without limitation) lodging a petition against you in the appropriate court either in Vietnam or the United States to stop your activity and recover damage our client has incurred as the result of your activity.

  Quý vị vui lòng cho chúng tôi biết đề nghị bồi thường của quý vị trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được thư này. Trong trường hợp chúng tôi không nhận được lời đề nghị thỏa đáng nào trong khoảng thời gian này từ phía quý vị, chúng tôi sẽ xem xét đến việc có những hành động phù hợp, bao gồm và không giới hạn việc đệ đơn kiện các ông tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam hoặc Hoa Kỳ để ngăn chặn hành vi vi phạm của các ông và yêu cầu bồi thường thiệt hại mà thân chủ của chúng tôi gánh chịu do việc vi phạm của các ông gây ra.

  Yours sincerely.

  [​IMG]
  Nguồn: NgoiSao.Vn​


  Các bạn có thể tham khảo thêm vật tư sản phẩm ngành kính chúng tôi

  Wed site : http://kinhcuongluchanoi.vn/

  Báo giá kính cường lực
  Báo giá cửa kính cường lực
  Báo giá cửa lùa kính cường lực
  Báo giá cửa nhôm kính Việt Pháp
  Báo giá cầu thang kính cường lực
  Báo giá lan can kính cường lực
  Báo giá cabin tắm kính cường lực
  Báo giá cửa nhựa lõi thép
  Báo giá kính mầu ốp bếp

  Web site :http://kinhcuongluc.comfor.vn/

  Báo giá kính cường lực
  Báo giá cửa kính cường lực
  Báo giá cửa lùa kính cường lực
  Báo giá cabin tắm kính cường lực
  Báo giá lan can kính cường lực
  Báo giá cầu thang kính cường lực
  Báo giá cửa nhôm kính Việt Pháp
  Báo giá cửa nhựa lõi thép.

  Web site :http://kinhhanoi.vn/

  Báo giá kính cường lực
  Báo giá cửa kính cường lực
  Báo giá cửa lùa kính cường lực
  Báo giá cabin tắm kính cường lực
  Báo giá lan can kính cường lực
  Báo giá cầu thang kính cường lực
  Báo giá cửa nhôm kính Việt Pháp
  Báo giá cửa nhựa lõi thép.

  Chia sẻ