Lâm Vinh Hải 'ngầu' như diễn viên hành động

Chuyên mục 'Hậu trường', người gửi yly, 25/6/13.

  1. yly Administrator