Kim Dung làm cô gái 'nổi loạn'

Chuyên mục 'Hậu trường', người gửi yly, 22/8/13.

  1. yly Administrator