Ảnh chế Xuân Bắc: Ôm ấp Bắc Đẩu, nịnh nọt Gia Cát Nô!

Chuyên mục 'Thư giãn', người gửi yly, 20/6/13.

  1. yly Administrator